Послуги

Науково-виробниче підприємство «СІГМА-М» має досвід робіт з проведення комплексу робіт для обладнання, що поставляється для галузей енергетики (зокрема атомна енергетика), залізничний транспорт та для інших базових галузей промисловості, з підтвердження експлуатаційних технічних вимог, які  пред’являють до обладнання:

 • електромагнітна сумісність (ЕМС);
 • стійкість до сейсмічних впливів (СВ) та механічних впливів (МВ);
 • стійкість до кліматичних впливів та «жорстких умов» (ЖУ) експлуатації;
 • задіаційної стійкості до впливу іонізуючих випромінювань природного та штучного походження;
 • вимоги по надійності;
 • вимоги з безпеки та по іншим експлуатаційним технічним вимогам до обладнання.

Науково-виробниче підприємство «СІГМА-М» проводить роботи з гармонізації стандартів України з Міжнародними стандартами серії IEC, CISPR, ISO та стандартами Європейського Союзу серії EN ENV, ETSI EN та ін., по Директивам Європейського Союзу (ЄС) (Директиви Нових та Глобальних підходів):

 • Директива 2014/30/EU «Електромагнітна сумісність»;
 • Директива 2006/42/EС «Машини та механізми машинобудування»;
 • Директива 2006/95/EС «Низьковольтні системи»;
 • Директива 2014/35/EU «Електротехнічне обладнання призначене для роботи в певних межах напруги»;
 • Директива 2008/57/EС «Взаємодія транс-європейської мережі високошвидкісних залізниць та звичайних залізничних систем»;
 • Директива 2004/22/EС «Вимірювальні системи».

Науково-виробниче підприємство «СІГМА-М» володіє процедурами щодо виконання відповідних Технічних регламентів України та готово надати Вам інженерні консультаційні послуги з проведення комплексу робіт, який забезпечить підтвердження експлуатаційних технічних вимог до обладнання, що поставляється Вами на всіх етапах життєвого циклу Вашої продукції, а саме:

 • оцінка технічної документації на обладнання із забезпечення виконання технічних вимог згідно з ДСТУ (гармонізованих з Міжнародними стандартами серії IEC, CISPR, ISO та стандартами Європейського Союзу серії EN ENV, ETSI EN та ін.), Міжнародних стандартів, стандартів Європейського Союзу, ГОСТ Р та розробки технічних пропозицій щодо усунення недоліків;
 • розробка технічних вимог на обладнання, що забезпечує виконання ДСТУ (гармонізованих c Міжнародними стандартами серії IEC, CISPR, ISO та стандартами Європейського Союзу серії EN ENV, ETSI EN та ін.), Міжнародних стандартів, стандартів Європейського Союзу, ГОСТ Р, з урахуванням умов експлуатації та місць розтащування обладнання на об’єкті;
 • організація робіт з підтвердження технічних вимог до обладнання;
 • розробка розділів ТУ, ТЗ по експлуатаційним технічним вимогам, програм – методик випробувань обладнання, звітів та тощо;
 • проведення оцінки нормативно-технічної документації на обладнання при роботі приймальних комісій;
 • організація проведення випробувань обладнання за технічними вимогами на ЕМС, СВ, МВ, ЖУ та ін., експлуатаційними технічними вимогами;
 • проведення робіт з проведення кваліфікації обладнання, що поставляється на АЕС;
 • оцінка відповідності обладнання вимогам Технічних регламентів або оцінки Декларацій відповідності обладнання вимогам технічних регламентів;
 • розробка Декларації про відповідність обладнання вимогам Технічних регламентів та складу технічної документації до Декларації.

ТОВ НВП «СІГМА-М» отримано сертифікат щодо використання програмного забезпечення для гармонізації ДСТУ з міжнародними та європейськими стандартами методом перекладу. Отриманий сертифікат дозволяє нашому підприємству проводити роботи з переводу міжнародних та європейських стандартів і ДСТУ, прийнятих методом підтвердження, як всього ДСТУ, так і його розділів, пунктів та тощо. Переклад розділів, пунктів ДСТУ, прийнятих методом підтвердження, з використанням програмного забезпечення дозволяє зміст необхідних розділів пунктів застосовувати не мовою оригіналу (en), а українською мовою (ua).

ТОВ НВП «СІГМА-М» надає також інженерні консультаційні послуги при застосуванні замовником ДСТУ, прийнятих методом підтвердження (мова оригіналу (en), українською мовою (ua).

Інженерні консультаційні послуги проводяться у комплексі під ключ по всьому життєвому циклу Вашої продукції або на будь-якому етапі життєвого циклу Вашої продукції.