Проект першої редакції ДСТУ EN 50121-2

ТОВ НВП «СІГМА-М» розроблено проект першої редакції ДСТУ EN 50121-2 “Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 2. Емісія завад від залізничної системи в довкілля” . Національний стандарт надає презумпцію відповідності технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (на основі переліку європейських стандартів до Директиви 2004/108/ЄС Електромагнітна сумісність та нової Директиви 2014/30/ЄС Електромагнітна сумісність)

Проект першої редакції ДСТУ ЕN 50121-2 “Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 2. Емісія завад від залізничної системи в довкілля”